Mi mennyi 2021

Mi mennyi 2021-ben? Mennyi a minimálbér 2021-ben? Mennyi a családi pótlék 2021-ben? Használd az alábbi keresőt, hogy egyszerűen és gyorsan választ kapja arra, mi mennyi 2021-ben.

Mi mennyi 2021-ben? – Kereshető táblázat

Írd be azt a témát, ami kapcsán érdekel, hogy mi mennyi 2021-ben.[1]https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2021[2]https://www.kemkik.hu/hu/komarom-esztergom-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/cikkek/mi-mennyi-2021-ben-114212 Ezt követően automatikusan megjelenik a téged érdeklő rész.


MI?

MENNYI?

MIÉRT?

MI MENNYI – MUNKABÉREK, ILLETMÉNYEK 2021-BEN

   
Minimálbér 2021-ben 167 400 forint / hó  
Garantált bérminimum 2021-ben 219 000 forint / hó A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállalót illeti meg.
Közfoglalkoztatási bér 2021-ben 85 000 forint / hó  
Garantált közfoglalkoztatási bér 2021-ben 110 815 forint / hó A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott
közfoglalkoztatottat illeti meg a teljes munkaidő teljesítése esetén.
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 2021-ben 93 525 forint / hó  
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér 2021-ben 121 935 forint / hó A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai
végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg.
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális
közfoglalkoztatási bére 2021-ben
44 630 forint / hó  
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális garantált közfoglalkoztatási bére 2021-ben  58 180 forint / hó A közfoglalkoztatási pontokban legalább 6 órában foglalkoztatottakat speciális garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú
iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén illeti meg.
Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2021-ben 38 650 forint  
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2021-ben 20 000 forint  
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat 507 730 forint  
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2021 6 000 forint / óra  
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 2021 15 000 forint / hó  
 nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt (függetlenül
attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege 2021
50 220 forint / hó (a minimálbér 30 százaléka)  
A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj
minimális összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 2021-ben
33 480 forint / hó (a minimálbér 20 százaléka)  
A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege – a speciális vagy különleges ellátási szükségletű
gyermekek után, gyermekenkét 2021-ben
11 718 forint / hó (a minimálbér 5 százaléka)  

MI MENNYI – ÁLLÁSKERESŐK ELLÁTÁSA, KERESETPÓTLÓ JUTTATÁSOK 2021-ben

   
Álláskeresési járadék maximuma 2021-ben 167 400 forint / hó Munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos
minimálbér napi összegének 100%-a. Folyósítás max. 90 napig.
Nyugdíj előtti álláskeresési segély 2021-ben 66 960 forint / hó A kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a.
Keresetpótló juttatás 2021-ben 100 440 – 167 400 forint / hó A  keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos minimálbér 60-100%-a közötti mértékben,
mérlegelési jogkörben megállapított összeg.

MI MENNYI – MUNKAADÓK ÁLTAL FIZETENDŐ KÖZTERHEK 2021-ben

   
Szociális hozzájárulási adó 2021-ben Az adóalap 15,5%-a  
Rehabilitációs hozzájárulás 2021-ben A tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított
alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.
A 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből
hiányzó létszám alapján; a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező
foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás
szorzata.
Szakképzési hozzájárulás 2021-ben Aszakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a  

MI MENNYI – MUNKAVÁLLALÓK ÁLTAL FIZETENDŐ KÖZTERHEK 2021-ben

  A teljes munkavállaló által fizetett közteher 2021-ben 18,5%.
Nyugdíjjárulék 2021-ben 10%  
Társadalombiztosítási járulék 2021-ben 18,5%  

MI MENNYI – ADÓSÁVOK, ADÓKEDVEZMÉNYEK 2021-ben

   
Családi kedvezmény adóalapból 2021-ben A családi kedvezmény kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 1 eltartott esetén 66 670 forint / hó, két eltartott esetén 133 330 forint / hó, három és minden további eltartott esetén eltartottanként és jogosultsági hónaponként 220.000,- Ft-tal csökkenthető. A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] a családi
kedvezménnyel csökkenti. 
Első első házasok kedvezménye adóalapból 2021-ben 33 335 forint / hó Az első házasok kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] az első házasok kedvezményével csökkenti. Jogosultsági hónaponként, de legfeljebb 24
hónapig, a házastársak által együttesen összesen havi 33.335,- Ft-tal csökkenthető az adóalap. Az első házasok kedvezménye a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.
Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye adóalapból 2021-ben   Az a négy vagy több gyermeket nevelő anya jogosult igénybe venni, aki családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt, és a gyermekek száma a négy főt eléri, azzal, hogy a családi pótlékra való jogosultság megszűnésével érintett gyermekkel egy tekintet alá esik az a gyermek is, aki után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg. A kedvezményt az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre tekintettel lehet érvényesíteni (adóalapcsökkentő). Az érvényesítés feltétele a bevallás mellé csatolt nyilatkozat megtétele. A kedvezmény minden más kedvezményt megelőz, megosztani nem  lehet.

MI MENNYI – EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS KÖZTERHE 2021-ben

   
Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka közterhe egyszerűsített foglalkoztatás esetén 2021-ben 500 forint / nap  
Alkalmi munka közterhe egyszerűsített foglalkoztatás esetén 1 000 forint / nap  
Filmipari közterhe egyszerűsített foglalkoztatás esetén 4 000 forint / nap Hatályos: 2021.01.22-től

MI MENNYI – NYUGDÍJAK, NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK MAXIMUMA 2021-ben

   
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 2021-ben 28 500 forint / hó  
Árvaellátás legkisebb összege 2021-ben 24 250 forint / hó  
Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj együttfolyósítási összeghatára 2021. január 1-jétől 100 940 forint / hó  
Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege 2021-ben 32 265 forint / hó  
Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – tartós foglalkoztatási rehabilitáció 2021-ben 43 020 forint / hó  
Rokkantsági ellátás minimális összege 2021-ben 32 265 forint / hó Rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt.
Rokkantsági ellátás minimális összege 2021-ben 48 395 forint / hó Rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt.
Rokkantsági ellátás minimális összege 2021-ben 53 770 forint / hó Rehabilitációja nem javasolt, kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható.
Rokkantsági ellátás minimális összege 2021-ben 59 150 forint / hó Rehabilitációja nem javasolt, egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.

MI MENNYI – EGYES PÉNZBELI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK ÉS CSALÁDTÁMOGATÁSOK 2021-ben

   
Csecsemőgondozási díj, CSED 2021-ben Napi alap 70%-a, illetve i napi jövedelem 70%-a  
Gyermekgondozási díj, GYED 2021-ben A naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a.  
Gyermekgondozási díj, nagyszülői GYED 2021-ben A nagyszülő jövedelméből számított a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a.  
Gyermekgondozási díj, nevelőszülői GYED 2021-ben A nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a.  
Táppénz 2021-ben A táppénz alapjának 60%, ha folyamatos biztosítási időszak alatt legalább 730 nap biztosításban
töltött nappal rendelkezik), egyébként 50%.
 
Örökbefogadói díj 2021-ben Táppénz szerint. Örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki a második életévét betöltött gyermeket, illetve ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, feltéve, hogy a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában.
Családi pótlék – egy gyermekes család esetén 2021-ben 12 200 forint / hó  
Családi pótlék – egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 2021-ben 13 700 forint / hó  
Családi pótlék – kétgyermekes család esetén gyermekenként 2021-ben 13 300 forint / hó  
Családi pótlék – két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 2021-ben 14 800 forint / hó  
Családi pótlék – három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 2021-ben 16 000 forint / hó  
Családi pótlék – három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 2021-ben 17 000 forint / hó  
Családi pótlék – tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként 2021-ben 23 300 forint / hó  
Családi pótlék – tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként 2021-ben 25 900 forint / hó  
Családi pótlék – saját jogán nevelési ellátásra jogosult tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos személy, az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától 2021-ben 20 300 forint / hó  
Családi pótlék – a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg és nem súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult személy esetén az ilyen gyermek illetve jogosult után személyenként 2021-ben 14 800 forint / hó  
Anyasági támogatás – az öregségi nyugdíj min. 225%-a  64 125 forint A támogatás a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető, ha az anya várandóssága alatt legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett várandósgondozáson, továbbá örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában, illetve a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – véglegessé vált határozat alapján – a gondozásába kerül.
Anyasági támogatás – iker gyermekek esetén az öregségi nyugdíj 300%-a 85 500 forint  
Gyermekgondozást segítő ellátás, GYES – korábbi neve: gyermekgondozási segély 2021-ben 28 500 forint / hó Az öregségi nyugdíj 100 százaléka. Az egyazon várandósságból született ikergyermekek esetében az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének és az ikergyermekek számának szorzata. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe.
Gyermeknevelési támogatás, GYET 2021-ben 28 500 forint / hó Az öregségi nyugdíj 100 százaléka.

MI MENNYI – EGYES PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2021-ben

   
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, EGYT 2021-ben 27 075 forint / hó Az öregségi nyugdíjminimum 95 százaléka.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, FHT 2021-ben 22 800 forint / hó  
Időskorúak járadéka 2021-ben 27 145 forint / hó A reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át.
Időskorúak járadéka 2021-ben 33 925 forint / hó Az  egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át.
Időskorúak járadéka 2021-ben 43 100 forint / hó Az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át.
Gyermekek otthongondozási díja 2021-ben 147 315 forint / hó  
Ápolási díj 2021-ben 31 335 forint / hó  
Ápolási díj 2021-ben, kiemelt 74 405 forint / hó Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha: – komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozója, vagy – olyan hozzátartozója gondozását, ápolását végzi, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.
Ápolási díj 2021-ben, emelt összegű 62 005 forint / hó Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi és a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg.

MI MENNYI – EGYÉB DÍJAK 2021-ben

   
Kis összegű követelés értékhatára 2021-ben 100 000 forint Ezen értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.
Bérgarancia támogatás maximuma 2021-ben 1 839 000 forint  
Egészségügyi szolgáltatási járulék 2021. január 1. napjától 8 000 forint / hó 270 forint / nap
Hasznos volt? Oszd meg mással is! Köszönjük! ❤️
Kiszamolo.com logo

Ránk számíthatsz. Az oldalainkon található online kalkulátorok segítségével lehetőséget biztosítunk arra, hogy gyorsan választ kapj a téged érdeklő számszerű kérdésekre.