Mi mennyi 2020

Mi mennyi 2020-ban? Gyorsan áttekinthető és kereshető táblázatunkból könnyedén megtudhatod. Ha inkább átlapoznád, töltsd le a mi mennyi 2020 pdf dokumentumot most.

Mi mennyi 2020-ban? – Kereshető táblázat

Írd be azt a témát, ami kapcsán érdekel, hogy mi mennyi. Ezt követően automatikusan megjelenik a téged érdeklő rész.


MI?

MENNYI?

MIÉRT?

MI MENNYI – MUNKABÉREK, ILLETMÉNYEK 2020-BAN

  
Minimálbér 2020-ban161 000 forint / hó 
Garantált bérminimum 2020-ban210 600 forint / hóA garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállalót illeti meg.
Garantált közfoglalkoztatási bér 2020-ban106 555 forint / hóA garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott
közfoglalkoztatottat illeti meg a teljes munkaidő teljesítése esetén.
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 2020-ban89 705 forint / hó 
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér 2020-ban117 245 forint / hóA közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai
végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg.
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális
közfoglalkoztatási bére 2020-ban
42 805 forint / hó 
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális garantált közfoglalkoztatási bére 2020-ban55 940 forint / hóA közfoglalkoztatási pontokban legalább 6 órában foglalkoztatottakat speciális garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú
iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén illeti meg.
Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2020-ban38 650 forint 
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2020-ban20 000 forint 
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat453 330 forint 
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 20206 000 forint / óra 
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 202015 000 forint / hó 
 nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt (függetlenül
attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege 2020
48 300 forint / hó (a minimálbér 30 százaléka) 
A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj
minimális összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 2020-ban
32 200 forint / hó (a minimálbér 20 százaléka) 
A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege – a speciális vagy különleges ellátási szükségletű
gyermekek után, gyermekenkét 2020-ban
8 050 forint / hó (a minimálbér 5 százaléka) 

MI MENNYI – ÁLLÁSKERESŐK ELLÁTÁSA, KERESETPÓTLÓ JUTTATÁSOK 2020-BAN

  
Álláskeresési járadék maximuma 2020-ban161 000 forint / hóMunkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos
minimálbér napi összegének 100%-a. Folyósítás max. 90 napig.
Nyugdíj előtti álláskeresési segély 2020-ban64 400 forint / hóA kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a.
Keresetpótló juttatás 2020-ban96 600 – 161 000 forint / hóA  keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos minimálbér 60-100%-a közötti mértékben,
mérlegelési jogkörben megállapított összeg.

MI MENNYI – MUNKAADÓK ÁLTAL FIZETENDŐ KÖZTERHEK 2020-BAN

  
Szociális hozzájárulási adó 2020-banAz adóalap 17,5%-a 
Rehabilitációs hozzájárulás 2020-banA tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított
alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.
A 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből
hiányzó létszám alapján; a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező
foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás
szorzata.
Szakképzési hozzájárulás 2020-banAszakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a 

MI MENNYI – MUNKAVÁLLALÓK ÁLTAL FIZETENDŐ KÖZTERHEK 2020-BAN

 A teljes munkavállaló által fizetett közteher 2020-ban 18,5%.
Nyugdíjjárulék 2020-ban10% 
Természetbeni egészségbiztosítási járulék 2020-ban4% 
Pénzbeni egészségbiztosítási járulák 2020-ban3% 
Munkaerő-piaci járulék 2020-ban1,5% 

MI MENNYI – ADÓSÁVOK, ADÓKEDVEZMÉNYEK 2020-BAN

  
Adósávok 2020-banAdóalap 15%-a 
Adóalap 2020-banAz összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem.Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 85 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni. A szociális hozzájárulási adó jelenlegi mértéke: 17,5 százalék.
Családi kedvezmény adóalapból 2020-banA családi kedvezmény kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 1 eltartott esetén 66 670 forint / hó, két eltartott esetén 133 330 forint / hó, három és minden további eltartott esetén eltartottanként és jogosultsági hónaponként 220.000,- Ft-tal csökkenthető.
A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] a családi
kedvezménnyel csökkenti. 
Első első házasok kedvezménye adóalapból 2020-ban33 335 forint / hóAz első házasok kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] az első házasok kedvezményével csökkenti. Jogosultsági hónaponként, de legfeljebb 24
hónapig, a házastársak által együttesen összesen havi 33.335,- Ft-tal csökkenthető az adóalap. Az első házasok kedvezménye a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.
Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye adóalapból 2020-ban Az a négy vagy több gyermeket nevelő anya jogosult igénybe venni, aki családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt, és a gyermekek száma a négy főt eléri, azzal, hogy a családi pótlékra való jogosultság megszűnésével érintett gyermekkel egy tekintet alá esik az a gyermek is, aki után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg. A kedvezményt az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre tekintettel lehet érvényesíteni (adóalapcsökkentő). Az érvényesítés feltétele a bevallás mellé csatolt nyilatkozat megtétele. A kedvezmény minden más kedvezményt megelőz, megosztani nem  lehet.
Mezőgazdasági őstermelő adókedvezménye 2020-ban600 000 forintA mezőgazdasági őstermelőnek (ideértve az átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági kistermelőt is), ha az e tevékenységéből származó bevétele az évi 600 ezer forintot nem haladja meg, akkor ezen bevételéből jövedelmet nem kell figyelembe vennie, ha meghaladja, akkor ezt a bevételt is beszámítva kell a jövedelmét meghatároznia.

MI MENNYI – EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS KÖZTERHE 2020-BAN

  
Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka közterhe egyszerűsített foglalkoztatás esetén 2020-ban500 forint / nap 
Alkalmi munka közterhe egyszerűsített foglalkoztatás esetén1 000 forint / nap 
Filmipari közterhe egyszerűsített foglalkoztatás esetén3 000 forint / nap 

MI MENNYI – NYUGDÍJAK, NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK MAXIMUMA 2020-BAN

  
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 2020-ban28 500 forint / hó 
Árvaellátás legkisebb összege 2020-ban24 250 forint / hó 
Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj együttfolyósítási összeghatára 2020. január 1-jétől96 835 forint / hó 
Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege 2020-ban31 325 forint / hó 
Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – tartós foglalkoztatási rehabilitáció 2020-ban41 765 forint / hó 
Rokkantsági ellátás minimális összege 2020-ban31 325 forint / hóRehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt.
Rokkantsági ellátás minimális összege 2020-ban46 985 forint / hóRehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt.
Rokkantsági ellátás minimális összege 2020-ban52 205 forint / hóRehabilitációja nem javasolt, kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható.
Rokkantsági ellátás minimális összege 2020-ban57 425 forint / hóRehabilitációja nem javasolt, egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.

MI MENNYI – EGYES PÉNZBELI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK ÉS CSALÁDTÁMOGATÁSOK 2020-BAN

  
Csecsemőgondozási díj, CSED 2020-banNapi alap 70%-a, illetve i napi jövedelem 70%-a 
Gyermekgondozási díj, GYED 2020-banA naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a. 
Gyermekgondozási díj, nagyszülői GYED 2020-banA nagyszülő jövedelméből számított a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a. 
Gyermekgondozási díj, nevelőszülői GYED 2020-banA nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a. 
Táppénz 2020-banA táppénz alapjának 60%, ha folyamatos biztosítási időszak alatt legalább 730 nap biztosításban
töltött nappal rendelkezik), egyébként 50%.
 
Örökbefogadói díj 2020-banTáppénz szerint.Örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki a második életévét betöltött gyermeket, illetve ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, feltéve, hogy a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában.
Családi pótlék – egy gyermekes család esetén 2020-ban12 200 forint / hó 
Családi pótlék – egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 2020-ban13 700 forint / hó 
Családi pótlék – kétgyermekes család esetén gyermekenként 2020-ban13 300 forint / hó 
Családi pótlék – két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 2020-ban14 800 forint / hó 
Családi pótlék – három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 2020-ban16 000 forint / hó 
Családi pótlék – három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 2020-ban17 000 forint / hó 
Családi pótlék – tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként 2020-ban23 300 forint / hó 
Családi pótlék – tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként 2020-ban25 900 forint / hó 
Családi pótlék – saját jogán nevelési ellátásra jogosult tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos személy, az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától 2020-ban20 300 forint / hó 
Családi pótlék – a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg és nem súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult személy esetén az ilyen gyermek illetve jogosult után személyenként 2020-ban14 800 forint / hó 
Anyasági támogatás – az öregségi nyugdíj min. 225%-a 64 125 forintA támogatás a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető, ha az anya várandóssága alatt legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett várandósgondozáson, továbbá örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában, illetve a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – véglegessé vált határozat alapján – a gondozásába kerül.
Anyasági támogatás – iker gyermekek esetén az öregségi nyugdíj 300%-a85 500 forint 
Gyermekgondozást segítő ellátás, GYES – korábbi neve: gyermekgondozási segély 2020-ban28 500 forint / hóAz öregségi nyugdíj 100 százaléka. Az egyazon várandósságból született ikergyermekek esetében az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének és az ikergyermekek számának szorzata. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe.
Gyermeknevelési támogatás, GYET 2020-ban28 500 forint / hóAz öregségi nyugdíj 100 százaléka.

MI MENNYI – EGYES PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2020-BAN

  
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, EGYT 2020-ban27 075 forint / hóAz öregségi nyugdíjminimum 95 százaléka.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, FHT 2020-ban22 800 forint / hó 
Időskorúak járadéka 2020-ban26 350 forint / hóA reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át.
Időskorúak járadéka 2020-ban30 995 forint / hóAz  egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át.
Időskorúak járadéka 2020-ban41 840 forint / hóAz egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át.
Gyermekek otthongondozási díja 2020-ban123 910 forint / hó 
Ápolási díj 2020-ban39 365 forint / hó 
Ápolási díj 2020-ban, kiemelt70 860 forint / hóKiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha: – komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozója, vagy – olyan hozzátartozója gondozását, ápolását végzi, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.
Ápolási díj 2020-ban, emelt összegű59 050 forint / hóEmelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi és a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg.

MI MENNYI – EGYÉB DÍJAK 2020-BAN

  
Kis összegű követelés értékhatára 2020-ban100 000 forintEzen értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.
Bérgarancia támogatás maximuma 2020-ban1 649 000 forint 
Egészségügyi szolgáltatási járulék 2020. január 1. napjától7 710 forint / hó257 forint / nap
Hasznos volt? Oszd meg mással is! Köszönjük! ❤️
Kiszamolo.com logo

Ránk számíthatsz. Az oldalainkon található online kalkulátorok segítségével lehetőséget biztosítunk arra, hogy gyorsan választ kapj a téged érdeklő számszerű kérdésekre.